Bio raznovrsnost

Flora- Raznovrsnost reljefa i klimatski uslovi u regionu su razlog za formiranje izuzetno raznovrsnih biljnih biocenoza (celina uzajamno delujuće populacije biljaka na određenoj teritoriji). Biljni svet regiona poseduje oko 1000 vrsta, a 60 od njih su retke i ugrožene izumiranjem. Ovde se na relativno maloj teritoriji susreću skoro svi elementi karakteristični za Bugarsku biocenozu. U isto vreme na nekim mestima su se formirali unikatni uslovi za tzv. endemitne vrste. Takvi bugarski endemiti su: crvena stenska ruža (Sempervivum erythraeum), jordanski zvončić (Campanula jordanovii), lepteroidni salep (Orchis papilionacea), stefčova tlstiga (Sedum stefco). Od najinteresantnijih Balkanskih endemita se ističu: vanerova simfijandra (Simphyandra wanery), visoka biserka (Melica altissima) i tercierni relikt – srpska raonda (Ramonda serbica).


Fauna- U regionu je utvrđeno i prisustvo oko 180 vrsta ptica, 53 vrste sisara, od kojih 14 vrsta slepih miševa, 11 vrsta vodozemaca i 15 vrsta gmizavaca.
Ptice su najzastupljenija grupa kičmenjaka. Ovde se susreću i vrste koje su ugrožene nestajanjem u svetu. Takve su belošipa vetruška (Falco naumani) i livadni drdavac (Crex crex). Veliki deo ptica spada i u vrste koje su zaštićene na nivou EU – crna roda (Ciconia nigra), crvena kanja (Milvus milvus), poljski blatar (Circus cyaneus), lovački soko (Falco herug), buljina (Bubo bubo), pokrivena sova (Tyto alba) i drugi. Velika raznovrsnost ornitofaune duguje se činjenici da odavde prolazi jedan od glavnih puteva ptica selica u Evropi – „Via Aristotelis“, kao i izuzetnoj raznovrsnosti staništa.
Između ostalih vrsta upisanih u Crvenoj knjizi Bugarske su vidra (Lutra lutra), zlatka (Martes martes), vuk (Canis lupus) kao i sve vrste slepih miševa. Vidra i slepi pas (Spalax leucodon) su upisani u svetski crveni spisak IUCN-a (Međunarodni savez za zaštitu prirode) u kategoriji „Ranjivi“. U prošlosti je u šumama regiona živela najveća evropska mačka – ris (Felix lynx). Taj sisar koji je nestao pre više od 50 godina, danas se ponovo useljava u prekograničnom regionu Zapadne Stare planine. Osnov za ovu tvrdnju je postojanje populacije risa koja proširuje svoj areal na susednoj srpskoj teritoriji, kao i učestali slučaj zapažanja risa u opštini, u regionima koji se graniče sa biosfernim rezervatom. Kvalitetna avtohtona staništa sa bogatom prehrambenom bazom, ograničenim ljudskim prisustvom u velikim graničnim teritorijama i zaštitne funkcije biosfernog rezervata “Čuprenje“ su pretpostavke koje su dovele do pojave braon medveda, čija populacija sporo beleži rast.
Raznovrsnost kod riba nije velika zato što u regionu nema velike plovne reke i druge prirodne vodene bazene. Godnji tokovi reka koji izviru ovde su čisti i u njima živi balkanska pastrmka. Poznate svim ribolovcima tu se nalaze crna mrena,klen i sl. Tipični stanovnici veštačkih jezera su šaran, kostreš, babuška, tolstolobik, som. Šumska kornjača (Testudo hermanni) koja boravi u regionu, uključena je u crveni svetski spisak IUCN-a. Od 16 vrsta zmija u zemlji, u regionu se nalazi sedam među kojima i dve zmije otrovnice – šarka (Vipera beros) i poskok (Vipera amodites).

Ekološka mreža „Natura 2000“

Na teritotiji opštine Čuprenje su ustanovljene dve zaštićene zone – iz Direktive o sačuvanju prirodnih predela i divlje flore i faune i Direktive o sačuvanju divljih ptica.
Najveća po površini i najznačajnija sa aspekta bio raznovrsnosti za ovu oblast je zaštićena zona „Zapadna Stara planina i Predbalkan“, objavljena po Direktivi 92/43/EU o sačuvanju prirodnih predela i divlje flore i faune (za staništa), kod BG0001040. Ukupna površina zone je 2197158,480 ha i obuhvata delove od teritorije oblasti Vidin, Montana i Sofija. U okvirima oblasti Vidin zaštićena zona potpuno prekriva teritoriju opštine Čuprenje.
Zaštićena zona „Zapadni Balkan“ predložena je po Direktivi 79/409 o sačuvanju divljih ptica, kod BG002002 sa kupnom površinom 1468204,800 ha u cilju očuvanja nekoliko desetina vrsta ptica, uključenih u crvenu knjigu. Od Evropskog značaja su 22 vrste ptica. U ovoj zaštićenoj zoni mogu se videti crna i bela roda, crnošipa vetruška, leštarka, noćne ptice, nekoliko vrsta orlova, sokola, detlića i mnogo drugih.

Rezervat „Čuprenje

-Rezervat „Čuprenje, uključen je 1977. godine u spisak biosfernih rezervata po programu „Čovek i biosfera“UNESKO.
-Do zaštićenog predela  „Midžur“, koji se nalazi u području sela Gornjeg Loma može se doći preko eko staze od sela Gornjeg Loma i „Čuprenjske bukve“.
-prirodna znamenitost „Pećine“ „Levi i desni suvi peč“.  Prostiru se u području sela Donjeg Loma ukupne površine 0,2 ha. Karakteristična je zbog mnogo formiranih marmita, sintrovih jezera, pećinskih kara, kolonija slepih miševa. Desni suvi peč se nalazi oko 2 km od sela, u jugo-istočnom pravcu, na brežuljku Čuka. Pećina je pristupačna za posetu bez specijalne opreme. Verovatno je korišćena od praistorijskog čoveka. U pećini su ponađeni tragovi pećinskog medveda. U pećini „Levi suvi peč“ su pronađene monete i keramika iz antičkog doba.
-prirodna znamenitost „Garda“ nalazi se u predelu sela Protopopinci i obuhvata deo rečnog korita reke Čuprenska. Nalazi se u neposrednoj blizini puta ІІІ- 114 u okolini sela Protopopinci.
-prirodna znamenitost „Belogradčiške stene“

eu_flag.png
Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Овај сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Удружење „Дух Балкана“ Књажевац и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програмa.

Search