• header5.jpg
  • header1.jpg
  • header6.jpg
  • header4.jpg
  • header7.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Održava se u maju u četiri kategorije – hobi, elit, omladinci i žene. Ideja projekta je da populariše bezbedni biciklizam među mladima i da promoviše inicijative koje štite prirodu.

Balkanski šahovski festival. Od 2010. Šahovski klub „Najden Vojnov“ iz Vidina zajedno sa hotelima i kućama za goste iz Belogradčika i uz podršku opštine svake godine organizuje ovaj sportski događaj gde se tokom jedne nedelje okupi od 100 do 150 učesnika.

Međunarodni sabor na prelazu „Kadibogaz“ selo Salaš – selo Novo Korito, pretposlednje subote i nedelje jula meseca. Manifestacija je izraz prijateljskih odnosa između opština Knjaževac i Belogradčik i organizuje se svake godine. Za ovaj skup granica se otvara i može da se pređe samo sa ličnom kartom. Posetioci imaju mogućnost da prate sportska takmičenja, nastupe folklornih grupa, orkestara i pevačkih grupa, da vide izložbu proizvoda malih i velikih proizvođača. To je i šansa za sastanak poslovnih ljudi i predstavnika lokalne uprave.

Letnji festival „Opera na vrhovima – Belogradčiške stene“. Održava se svake godine krajem jula i početkom avgusta na inicijativu Sofijske opere i baleta i opštine Belogradčik. Predstave se održavaju u tvrđavi i pećini Magura.