• header1.jpg
  • header5.jpg
  • header7.jpg
  • header4.jpg
  • header6.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Pećina Kozarnik- je mala pećina dužine oko 200m, ali je značajan objekat od praistorijske epohe – nalazi u Kozarniku imaju pretenzije da budu najraniji tragovi ljudskog prisustva u Evropi- pre 1—1,4 miliona godina, i pokazuju da je naseljavanje evropskog kontinenta verovatno počelo na Balkanu.