• header2.jpg
  • header7.jpg
  • header5.jpg
  • header6.jpg
  • header1.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg

Veštačko jezero „Rabiša“ – antropogena modifikacija prirodnog jezera Rabiša. Jezero Rabiša ima tektonsko poreklo i po površini je najveće jezero ovog tipa u Bugarskoj, površine od 3,246 kvadratnih kilometara i dubine od 35 do 40 metara. Poseduje odlične mogućnosti za sportove na vodi i ribolov.