• header1.jpg
  • header7.jpg
  • header4.jpg
  • header6.jpg
  • header3.jpg
  • header5.jpg
  • header2.jpg

Prirodna znamenitost „Pećina Magura“ (s. Rabiša)
Nalazi se do sela Rabiša, 25 kilometara severo-zapadno od grada Belogradčika. Magura je jedna od najvećih pećina u Bugarskoj, ukupna dužina njenih galerija je 2500 metara, a ukupna površina – iznad 30.000 kv.m. Prirodno formirane „sale“, brojne galerije (Trijumfalna sala, Pripijena galerija, Sala stalaktonija, Galerija sa slikama, Sala palog bora, Sala topole, Tronska sala, Svečana sala, Hodnik fjorda) i čudne forme veličanstvenih dimenzija (do 20 metara visine i iznad 4 metra prečnika) koje liče na ljude, slapove, životinje itd. pretvaraju je u jednu od najlepših pećina u Bugarskoj.
Ona je poznata i po praistorijskim slikama na stenama, datirane od 10.000 godina pre Hrista zbog kojih je uključena u preliminarni spisak UNESKO-a. Slike prikazuju kultne i lovačke scene, brojčane zapise, plešuće ženske i muške figure, dvoglavu žensku sliku, lovce, životinje, zvezde, oruđa rada, biljke. Ispunjena tajanstvenom lepotom, koja dolazi iz vekova, ona je i utočište zaštićenih faunističkih vrsta –  pet vrsta slepih miševa, pećinskih beskičmenjaka, a postoje podaci da su pronađeni fosili, koji svedoče da su u regionu boravile praistorijske životinje – pećinski medved, hijena, divlji konj i dr.
Magura je poznata i po jednom od najboljih penušavih vina, koja se proizvode u Bugraskoj. U jednoj sali se nalazi podrum za vino, u kojoj se po klasičnoj tehnologiji proizvode prirodno penušava vina (šampanjci).