• header4.jpg
  • header1.jpg
  • header6.jpg
  • header5.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header7.jpg

Prirodna znamenitost „Belogradčiški skali (stene)“ (grad Belogradčik, s. Čiflik); „Belogradčiške stene“ su najpoznatiji prirodni fenomen u regionu. One predstavljaju formu od crveno obojenih peščanika i konglomerata, formirane pre oko 230 miliona godina. Obuhvataju teritoriju dužine oko 30 kilometara i širine od 3 kilometra, ukupne površine od 598,7 hektara.
Deo prirodnog fenomena „Belogradčiške stene“ je i pećina Lepenica koja se nalazi na oko 4 kilometra jugo-istočno od Belogradčika i oko 6 kilometra severo-zapadno od sela Borovica, u okolini Markašnice. Pećina je formirana u crvenkastim peščanicima – konglomeratima, verovatno pre oko 230 miliona godina. Do pećine vodi dobro označena eko-staza.