• header5.jpg
  • header3.jpg
  • header7.jpg
  • header4.jpg
  • header2.jpg
  • header1.jpg
  • header6.jpg

Na teritotiji opštine Čuprenje su ustanovljene dve zaštićene zone – iz Direktive o sačuvanju prirodnih predela i divlje flore i faune i Direktive o sačuvanju divljih ptica.
Najveća po površini i najznačajnija sa aspekta bio raznovrsnosti za ovu oblast je zaštićena zona „Zapadna Stara planina i Predbalkan“, objavljena po Direktivi 92/43/EU o sačuvanju prirodnih predela i divlje flore i faune (za staništa), kod BG0001040. Ukupna površina zone je 2197158,480 ha i obuhvata delove od teritorije oblasti Vidin, Montana i Sofija. U okvirima oblasti Vidin zaštićena zona potpuno prekriva teritoriju opštine Čuprenje.
Zaštićena zona „Zapadni Balkan“ predložena je po Direktivi 79/409 o sačuvanju divljih ptica, kod BG002002 sa kupnom površinom 1468204,800 ha u cilju očuvanja nekoliko desetina vrsta ptica, uključenih u crvenu knjigu. Od Evropskog značaja su 22 vrste ptica. U ovoj zaštićenoj zoni mogu se videti crna i bela roda, crnošipa vetruška, leštarka, noćne ptice, nekoliko vrsta orlova, sokola, detlića i mnogo drugih.