• header2.jpg
  • header6.jpg
  • header5.jpg
  • header7.jpg
  • header4.jpg
  • header1.jpg
  • header3.jpg

Od tri opštine u regionu, opština Čuprenje ima najograničenije mogućnosti za smeštaj. Ukupan kapacitet mesta je 93 ležaja, raspodeljena u 7 mesta za smeštaj:
1.Hiža (planinska kuća) “Gorski (šumski) raj”. Nalazi se na 1450 m.n.v. u Čuprenskom Balkanu u neposrednoj blizini biosfernog rezervata “Čuprenje”. Raspolaže sa 38 ležaja.
2. Hiža (planinska kuća) “Midžur”. Nalazi se u Gornjelomskom Balkanu, neposredno do izlazne tačke za penjenje na vrh Midžur. Raspolaže sa 8 ležaja.
3. Turistička spavaća soba selo Čuprenje. Nalazi se u centru sela Čupenje I raspolaže sa modernom bazom od 15 ležaja za spavanje.
4. Lovački dom, nalazi se u predelu “Bela voda” u Čuprenskom Balkanu I vlasništvo je DGS “Midžur”. Smeštaj raspolaže sa 15 ležajeva i idealan je za ljubitelje lovačkog turizma.
5. Kuća za goste:
- selo Sredogriv - 1 kuća za goste sa 6 mesta
- selo Gornji Lom – 2 kuće za goste sa ukupno 12 mesta
Što se tiče strukture upečatljivo je odsustvo hotelskih objekata, a predlaganje se potpuno realizuje u parahotelskim objektima. Kvalitet i raznovrsnost predlaganih usluga koje proizlazi od toga ograničavaju mogućnosti za posluživanje gostiju s više pretenzija.
Sa aspekta njihovog izgleda i individuelnog kapaciteta pojedinih mesta za smeštaj može da se proceni da su prikladna za avanturistički turizam, ukoliko se za njega predviđaju individuelne turiste i/ili male grupe i neposredni kontakt s domaćinima.
Teritorijalna raspodela isto je povoljna, jer mesta za smeštaj nisu koncentrisana na jednom mestu, a su rasterana po celoj opštini i blizu do osnovne turističke objekte.